Info

Hoe Kyu en trainerscorner elkaar aanvullen. In trainerscorner bieden wij u een veelheid van beschikbare badminton info aan in een aantal handige rubrieken. Makkelijk en leuk om door te gaan.
In tegenstelling tot Kyu waar we een uitgewerkte methode en aanleerwijze trachten te illustreren dien je hier veel meer zelf te gaan ziften wat je bruikbaar vindt voor je eigen situatie. Blijf kritisch en alle feedback is welkom.
image004Onze visie bestaat uit 5 pijlers
1. Het LTAD (Long Term Athlete Development principe) is de fundering van het ontwikkelingsgericht trainingtraject voor kinderen/ jongeren. Onze aanpak is niet gebaseerd op short-term succes beleving dmv klassementsverhoging maar wel op lange termijn vaardigheidsontwikkeling.
2. De speler zijn individuele successen op tornooien worden niet gebruik als maatstaf voor de vaardigheden van de trainer. Binnen het spelen van de verschillende jeugdcircuits ligt het accent als trainer op het analyseren en evalueren van de reeds verworven vaardigheden en hoe deze efficient worden toegepast binnen de training en het spel.
3. De mentale ontwikkelingsfase die gepaard gaan met de leeftijd worden als evenwaardig met de technisch ontwikkeling gesteld.Vandaar dat kinderen onder de 15 zich uitsluitend binnen de verschillende jeugdcircuits binnen de provincie en op Badminton Vlaanderen niveau bewegen en niet binnen volwassen circuits. De druk voor het behalen van een klassement op uiterst jonge leeftijd is een nefast gegeven dat zijn invloed heeft op de mentale ontwikkeling.
4. Differentiatie is een hoeksteen voor het kunnen verwerven van badminton vaardigheden bij het ontwikkelingstraject naar de volmaakte badmintonspeler. Trainingen worden dan ook zo opgesteld en on-court bijgestuurd zodat met een hoge graad van individuele ontwikkeling kan verkrijgen.
5. Een ontwikkelingsgerichte trainer staat steeds open tot dialoog rondom hem over de materie alsook voor het verwerven van nieuwe perspectieven met zijn collega trainers en spelers. De ultieme trainingsmethode bestaat niet, het is een constant leerproces en aanpassingsproces zowel voor trainer , clubtrainer, speler en ouders.