Lid worden

 

Lidmaatschap recreant

Lidmaatschap voor één jaar:

€ 120

Een jeugdspeler ouder dan 16 jaar die niet bij de jeugdwerking ingeschreven is en wil spelen op speeldagen voor volwassenen, wordt als volwassene beschouwd. Hij/zij betaalt het volwassenentarief van € 120 voor een volledig seizoen.

Een tweede gezindlid betaalt:

€ 110

Een tweede gezinslid is een persoon die deel uitmaakt van (1) hetzelfde gezin of (2) samenwoont en (3) dezelfde domicilie heeft. Voor 2de gezinslid zijn de voorwaarden (1&3) en (2&3) noodzakelijk.

Vanaf 1 februari: € 90

Vanaf 1 mei: € 30

Bij twijfel mailen naar penningmeester@aalsterse-bc.be

Lidmaatschap competitiespeler

Ben je competitief ingesteld dan kan je bij de Aalsterse badmintonclub ook terecht en zijn verscheidene ploegen van gemengde tot heren- en damesploegen. De ploegen worden samengesteld op zijn/haar competitieniveau.

Lidmaatschap voor één jaar

€ 150

 

 

 

 

ABC- rekeningnummer

BE22 0011 4874 6647

Lidmaatschap jeugd

Op zaterdagvoormiddag is er jeugdtraining: de eerste groep is voor de jongsten onder ons van 6 tot 12 jaar en de tweede groep vanaf 13 tot 18 jaar (neem bij twijfel contact op met training@aalsterse-bc.be).

Bij de jongste groep staan algemene motorische ontwikkeling/coordinatie en spelelement centraal, dit maakt van badminton een perfecte instapsport.

Bij de trainingen in de tweede groep staan het verder ontwikkelen van de verschillende technieken en een volwaardig badmintonspel kunnen spelen centraal. Er wordt ook rekening gehouden met de lichaamsbouw en eigen vermogen. Daarom proberen we zoveel mogelijk te differentiëren binnen de groepen.

Tijdens de speelavonden kan men de training in het spel verder oefenen of recreatief komen spelen, maar wel in het gezelschap van een meerderjarige indien men minderjarig is.

 

Lidmaatschap voor één jaar leeftijd 6-9 j

€ 65

Lidmaatschap voor één jaar leeftijd 9 j +

€ 90

Noot: ouders wiens kind ouder dan 12 jaar is ingeschreven, kunnen voor € 80 (i.p.v. € 120) lid worden van onze club (uitzondering: ouders van kinderen in minibad en competitiespelers)