Intern reglement

Intern reglement van de Aalsterse BadmintonClub vzw

 Hier vindt u het interne reglement van de stad Aalst voor de sporthallen.
 1. Het lidgeld dient betaald te zijn vóór 1 oktober. Dit betekent dat het lidgeld ten laatste op 1 oktober op de rekening van de ABC moet staan, wat blijkt uit  de bankuittreksels van de ABC bankrekening.
 2. Een kandidaat-lid, dat zijn lidgeld voor het lopende seizoen* niet heeft betaald vóór 15 oktober is geen lid meer van de ABC en wordt geschrapt uit de ledenlijst.
 3. Het badmintonseizoen* van de ABC begint op 1 augustus en eindigt op 30 juni.
 4. De promotieperiode in augustus, waarbij nieuwe leden gratis mogen spelen, is uitsluitend bedoeld voor personen die nog nooit lid zijn geweest van de ABC en is niet van toepassing voor ex-leden die hun lidmaatschap vernieuwen.
 5. ‘Een ouder of een door de ouder aangeduide meerderjarige’ die tijdens het begeleiden komt badminton spelen, moet aangesloten zijn bij de ABC en dient te voldoen aan punt 1.
 6. Het is voor een lid, om welke redenen dan ook, niet mogelijk om lidgeld terug te vorderen.
 7. Niet-leden dienen € 4,00 te betalen per persoon per speelavond. Na maximaal drie speelavonden dienen deze zich aan te sluiten bij de club. Indien zij zich niet wensen aan te sluiten, zal hen worden gevraagd om niet langer te komen spelen op onze speelavonden.
 8. Als een enkelmatch wordt gespeeld, en alle terreinen bezet zijn, kan te allen tijde worden gevraagd om een dubbelmatch te spelen. Het bestuur verwacht van de spelers dat men spontaan mensen uitnodigt voor een dubbelspel en anderszijds dat spelers die dubbelspel willen spelen zich spontaan aanbieden.
 9. Een terrein moet na het beëindigen van een match worden vrijgegeven. Indien geen match wordt gespeeld, dient dit te gebeuren na 30 minuten.
 10. De terreinen niet betreden als er een wedstrijd bezig is.
 11. Eigen racket en shuttles meebrengen en gebruiken.
 12. Niet op de netten leunen.
 13. De jeugd die op zaterdag jeugdtraining volgt, kan ook op zondagavond komen spelen.
De jeugdspeler (jonger dan 12 j.) dient vergezeld te zijn van ‘een ouder of een door de ouder aangeduide meerderjarige’.
 14. Jeugdspelers worden ook verondersteld zich te houden aan het interne reglement van de ABC.
 15. De kalender bepaalt de speeluren waarop een lid kan spelen. Deze uren zijn als dusdanig uitsluitend bedoeld als speelmoment, behalve voor die activiteiten die door het bestuur zijn goedgekeurd zoals competitie, training en andere activiteiten.
 16. De competitiespeler dient zich tijdens een ontmoeting te houden aan de badmintonspelregels en het competitiereglement (C 320) zoals voorgeschreven door BADMINTON VLAANDEREN.
 17. Zowel de competitiespelers als de jeugd moeten na een ontmoeting of een trainingsmoment het speelveld opgeruimd achterlaten. Dit wil zeggen dat alle persoonlijke zaken alsook de shuttles op en rond het veld weg moeten.
 18. Ieder lid hoort het reglement van de stad Aalst voor gebruik van de stedelijke sportinfrastructuur te kennen en toe te passen (link: zie bovenaan deze pagina).
 19. Elk lid van de ABC wordt geacht het intern reglement te kennen en toe te passen.
 20. Het bestuur houdt toezicht op de naleving van het huisreglement en spreekt leden aan indien ze de regels overtreden.
 21. Bij overtreding van één van de punten van het interne reglement mogen leden andere leden informeren over of attent maken op het naleven van dit reglement.
  22. Geen enkele vorm van training of training gegeven door een medelid worden toegestaan  tijdens de speelavonden tenzij goedgekeurd door het bestuur.
  23.Leden die zich niet houden aan het interne reglement, het reglement voor de sportzalen van de stad Aalst, en na aanmaning door de het bestuur van de ABC of één van de leden van de algemene vergadering, niet inschikkelijk zijn gebleken, kunnen – na besluit in een bestuurvergadering van het ABC-bestuur – worden uitgesloten. Dit betekent dat het uitgesloten lid zich niet meer kan aansluiten bij de ABC en dat hem de toegang tot de zaal, tijdens de uren waarop de ABC de zaal voor eigen rekening huurt, wordt geweigerd.

In deze tekst staat ABC voor Aalsterse BadmintonClub vzw.