Select Page

Wat is een open biolab?

Een open biolab is een laboratorium dat open toegang biedt tot toestellen en materiaal tijdens vaste openingsuren waardoor iedereen met interesse in biowetenschappen de kans krijgt aan onderzoek te doen.

De initiatiefnemers werden hiervoor geïnspireerd door talrijke Europese en internationale ‘do-it-yourself biology’ labo’s (DIYbio). DIYbio is een wereldwijde beweging van wetenschappers, kunstenaars en burgers die biowetenschappen toegankelijker willen maken voor een breder publiek. Dit multidisciplinair netwerk is rijk aan kennis over biowetenschappen.

 

Voor wie?

  • Iedereen (+16 jaar) met interesse in wetenschappen die wil deelnemen aan (onderzoeks) projecten of zelf projecten willen opstarten.
  • Leerkrachten wetenschappen van secundaire scholen die eigen projecten willen initiëren of eventueel op zoek zijn naar educatieve kits (zie projecten) die in het onderwijs kunnen geïmplementeerd worden.
  • KMO (biotech of andere) bedrijven die (onderzoeks)vragen hebben waarvoor we onze expertise kunnen inzetten of ons labo met apparatuur ter beschikking kunnen stellen en waarmee we een samenwerkingsverband kunnen opstarten.
  • Excellente en gemotiveerde studenten of alumni van de EhB-BMLT- opleiding die in het kader van PPO 2-3 (of vanaf 17-18 in het kader van een keuzevak ‘research biolab’ à 3 STP ) deelnemen aan een project of een antwoord zoeken op hun eigen onderzoeksvraag.
  • Designers en kunstenaars die aan de slag willen met biomaterialen.

 

Missie

Wij willen aan de hand van interessante wetenschappelijke projecten een biolabo toegankelijk maken voor alle geïnteresseerden (vanaf 16+) in biowetenschappen.

Met onze expertise willen we hulp en/of begeleiding aanbieden om een antwoord te zoeken op al uw (bio)wetenschappelijke vragen.