Na afloop van de CISM Military World Games schreef Freek Golinski: “After playing doubles for 12 years, in this big event I played singles. It wasn’t easy, but I had a lot of fun on court.” Op (inter)nationaal niveau komt men zelden spelers tegen met een hoge ranking in zowel enkel als (gemengd) dubbel. Dit toont aan dat spelers zich specialiseren in één discipline. Dat enkel en dubbel een wereld van verschil zijn moet ik u als lezer allicht niet vertellen. Maar hoe vergelijken deze twee disciplines zich vanuit een wetenschappelijk oogpunt? Deze vraag deelt u met Alison Alcock van de School of Health and Human Sciences (Southern Cross University) en de Tim Cable van de Research Institute of Sport and Exercise Science (Liverpool John Moores University).

Het onderzoek

De onderzoekers stelden zichzelf de volgende vragen: hoe vergelijken de fysiologische vereisten zich tussen enkel- en dubbelspel, kan men een onderscheid maken in de fysiologische profielen van gespecialiseerde dubbel- of enkelspelers, en welke types van shots worden het meest gespeeld in de respectievelijke disciplines?

Om op deze vragen te kunnen antwoorden werden 16 mannelijke spelers (acht per discipline) geëvalueerd. Van deze 16 spelers, actief op het county (of graafschap) niveau in Engeland, werden de fysiologische kenmerken zoals de lichaamssamenstelling, de VO2max, en de hartslag opgemeten. Al deze data werd statistisch geanalyseerd.

De resultaten

Analyse van de fysieke en fysiologische kenmerken toonde aan dat er geen verschil in snelheid, wendbaarheid of spronghoogte was tussen de twee groepen. Wel werd er een significant verschil aangetoond in aerobe capaciteit en flexibiliteit, waarbij de gespecialiseerde enkelspelers aan het langste eind trekken. Daarnaast hebben enkelspelers ook een significant lager lichaamsvetpercentage dan hun collega’s uit het dubbelspel.

Ook de hartslag, gemeten tijdens een wedstrijd, toont een duidelijk onderscheid tussen enkel en dubbel. De gemiddelde en hoogste gemeten (peak) hartslag lag aanzienlijk hoger in het enkelspel. Een ander verschil toont zich in de variabiliteit van de hartslag. Enkelspelers zitten snel aan hun maximale hartslag en houden deze stabiel aan gedurende de match. Dubbelspelers bereiken zelden hun maximale hartslag. Zij bereiken eerder een soort plateau waarrond hun hartslag gedurende de match fluctueert. Op spelniveau was er geen duidelijk verschil tussen de lengte van de rally’s of de duurtijd van de wedstrijd. Daartegenover staat dat enkelspelers meer stappen per rally en in totaal zetten en dat dubbelspelers meer shots per rally spelen.

Tenslotte toonde een statistische test (de chi-kwadraat test voor de statistiekliefhebbers onder ons) aan dat de distributie in shot type verschilt tussen een enkel- en dubbelwedstrijd. Maar liefst 89,6% van de shots in een enkelrally waren gericht naar de uiterste hoeken van het veld. Dubbelspelers toonden een grotere diversiteit aan shots waarbij 22% van de shots een smash was. Tenslotte werd er meer cross-court gespeeld in enkel (36,6%) in vergelijking met dubbel (26,1%).

TL;DR

  • De gemiddelde en hoogste gemeten hartslag was hoger in enkelspel dan in dubbelspel. Dit bevestigt dat het enkelspel de meer fysiek veeleisende van de twee disciplines is.
  • De onderzoekers vonden geen fysiologische eigenschappen eigen aan één van de twee disciplines.
  • Analyse van de wedstrijden toonde aan dat de twee disciplines tactisch van elkaar verschillen op vlak van shotkeuze. In het enkelspel worden meer slagen gericht naar de extreme uithoeken van het veld om de tegenstander zo een langere afstand te laten afleggen. Het dubbelspel wordt gekenmerkt door snelle vlakke slagen en neerwaarts gerichte slagen om de aanval te verkrijgen. Daarnaast wordt in het enkelspel ook meer cross-court gespeeld, terwijl er in het dubbelspel meer rechtdoor gespeeld wordt.

Sowieso was het veld om te belopen veel groter, en moest ik veel grotere afstanden afleggen dan in de dubbel. Mentaal was het ook moeilijker aangezien je niemand hebt om de tactiek mee te bespreken of je aan te moedigen.

Na afloop van de CISM Military World Games.

Freek Golinski

Professioneel badmintonspeler, Topsport Defensie

Bibliografie

Alcock, A., & Cable, N. T. (2009). A comparison of singles and doubles badminton: heart rate response, player profiles and game characteristics. International Journal of Performance Analysis in Sport, 9(2), 228-237.

Golinski, F. (2019, 28 oktober). The 7th CISM Military World Games are over. [Instagram]. Geraadpleegd op 6 november 2019, van https://www.intagram.com/freekgolinski