Dat er tijdens een badmintonrally veel bewogen wordt moeten we u niet vertellen. Springen, lopen, uitvalspassen, … ze komen allemaal aan bod! Dit gevarieerde bewegingspatroon maakt van badminton echter een blessuregevoelige sport. De wetenschappelijke literatuur omvat dan ook verschillende publicaties over allerlei sportletsels die een badmintonspeler kan oplopen. Echter, deze studies gaan voornamelijk over één van twee doelpublieken: recreanten of elite badmintonspelers. Daardoor is er slechts weinig geweten over het voorkomen van blessures bij jeugdspelers. 

Waar, hoe vaak en hoe erg zijn de acute en overbelastingsletsels bij jeugdspelers?Deze vraag stelde drie onderzoekers verbonden aan de School of Kinesiology van de University of Zagreb in Kroatië zich.

Het onderzoek

Spelers werden bevraagd aan de hand van twee vragenlijsten over hun verschillende sportletsels. Daarnaast werd ook de lichaamssamenstelling en verschillende fysiologische kenmerken opgemeten. Deze gegevens werden statistisch geanalyseerd in de hoop nuttige verbanden te kunnen leggen.

De resultaten

Het onderzoek bevestigde wat veel trainers al wisten: rechtshandige spelers kwetsen hun rechter voet, enkel, knie en schouder het meest. Dit komt door de hoge eenzijdige belasting op de racketzijde van het lichaam. De langste afwezigheid na het oplopen van een blessure was kenmerkend voor knieproblemen, met een gemiddelde van zes weken recuperatietijd! Opmerkelijk werden de meeste blessures echter opgelopen tijdens wedstrijdsituaties en niet zo zeer tijdens technische trainingen.

Uit de meting van de voetuitlijning bleek dat 40% van de geblesseerde spelers een te vlakke mediale voetboog had, i.e. platvoeten. Maar, analyse toonde slechts een zwakke correlatie tussen voetuitlijning en de hoeveelheid blessures. Een voetafwijking is dus geen grote risicofactor en een goede steunzool biedt voldoende soelaas!

Ten slotte werd er wel een opmerkelijk verschil genoteerd in explosieve sprongkracht: spelers met eerdere blessures presteerden significant minder goed op een horizontale sprongtest dan spelers zonder blessureverleden.

TL;DR

  • Spelers kwetsten voornamelijk hun onderste ledemaat aan de kant van hun rackethand wat wijst op een hoge unilaterale belasting. Er is nood aan oefeningen die spelers voorbereiden op deze éénzijdige belasting!
  • Blessures treden hoofdzakelijk op tijdens het spelen en niet zozeer tijdens training. Dit betekent dat spelers belang hebben bij een doorgedreven blessurepreventie (e.g. het Get Fit 2 Badminton programma).

Referentie

Petrinović, Lidija, and Tatjana Trost Bobic. “Acute and overuse injuries in European junior badminton players.”

BWF Sport Science

Lees hier meer over BWF gesponsorde onderzoeken.