Voor deze vijfde editie van Badminton Science nemen we onderzoek uit eigen land onder de loep. Onderzoeker Jeroen Van Cutsem en Professor Bart Roelands van de onderzoeksgroep Human Physiology and Sports Physiotherapy aan de Vrije Universiteit Brussel (VUB) bestudeerden de invloed van mentale vermoeidheid op de reactiesnelheid van badmintonspelers tijdens het uitvoeren van visuomotorische opdrachten.

Vanavond is het training in de club. De trainer of trainster probeert op het einde van het tweede uur nog geduldig iets uit te leggen, maar uw gedachten zitten al lang in de cafetaria: “voor mij een Karmeliet alstublieft!” De mentale vermoeidheid slaat toe! Niet alleen uw aandachtscapaciteit maar ook uw visuomotorische bekwaamheden lijden onder uw mentale vermoeidheid, zo blijkt nu uit onderzoek aan de VUB.

We zochten een sport (open-skill), die niet enkel uithoudingsgerichte (lopen/fietsen) is en waarbij een aantal specifieke cognitieve skills (respons inhibitie, reactietijd, accuraatheid) van doorslaggevende aard zijn. Verder moest de sport ook enigszins na te bootsen zijn in het labo… Zo kwamen we al heel snel uit bij badminton!

Bart Roelands

Professor, Onderzoeksgroep Menselijke Fysiologie & Sportkinesitherapie, Vrije Universiteit Brussel

Het onderzoek

Voorgaand onderzoek heeft aangetoond dat getrainde sporters meer resistent zijn tegen mentale vermoeidheid dan ongetrainde individuen. Met andere woorden, er speelt dus een trainingseffect. Bij uithoudingsatleten is het onder andere al aangetoond dat professionele wielrenners betere resultaten scoorden op een Stroop-taak van 30 minuten in vergelijking met recreanten (Martin et al., 2016). Ter info, de Stroop-taak is een test die tegenstrijdige reacties oproept door informatie met een mismatch aan te bieden (e.g. groen, blauw versus geel, rood). Het labo van Professor Roelands, en meer specifiek onderzoeker Jeroen Van Cutsem, vroeg zich af of een soortgelijk effect zich ook toont bij open skill atleten. Deze atleten moeten continu reageren op een dynamische, onvoorspelbare en veranderlijke omgeving. Laat nu net badminton z’n open skill sport zijn!

Een totaal van negen badmintonspelers en elf controle individuen namen deel aan het onderzoek. De deelnemers speelden allen op (inter)nationaal niveau en trainden meer dan twee keer per week. Het experimentele protocol voor alle deelnemers zag er als volgt uit: een basis visuomotorische taak, gevolgd door een Flanker-test. Daarna werd er mentale vermoeidheid opgewekt door een Stroop-taak ofwel een documentaire te kijken (beiden 90 minuten). Tenslotte werden de basis visuomotorische taak en de Flanker-test opnieuw afgenomen. Voor de geïnteresseerden onder u, de visuomotorische taak leek op een soort van twister waarbij deelnemers moeten reageren op gekleurde Fitlights. Bij de Flanker-test moeten individuen zo snel en accuraat mogelijk reageren op de richting van een pijl terwijl ze twee pijlen aan weerszijde moeten negeren (bijvoorbeeld > < > < >).

De resultaten

Een eerste conclusie die de onderzoekers konden vormen ging over de set-up van hun experiment. Negentig minuten lang een Stroop-test afnemen wekt meer mentale vermoeidheid op dan naar een documentaire kijken. Een tweede conclusie is dat zowel badmintonspelers als de controle groep vatbaar zijn voor mentale vermoeidheid. Toch mag u zich op de borst kloppen: badmintonspelers scoorden aanzienlijk beter dan de controle groep op de visuomotorische test.

Deze resultaten zijn nuttig om weten voor zowel de coach als de atleet. Zo is het bijvoorbeeld niet wenselijk om nog een lange discussie over de tactiek te voeren net voor de wedstrijd. Je wilt immer niet mentaal vermoeid aan een wedstrijd beginnen! Je kan dus best ruim op voorhand met je atleet samen zitten om de komende wedstrijden te bespreken om dan voor de competitie kort en bondig het game-plan te herhalen.

TL;DR

  • Badmintonspelers beschikken over superieure visuomotorische vaardigheden in vergelijking met niet-badmintonspelers.
  • Mentale vermoeidheid vermindert open skill visuomotorische prestaties, zowel in badmintonspelers als bij de controle groep.

Bibliografie

Van Cutsem, J., De Pauw, K., Vandervaeren, C., Marcora, S., Meeusen, R., & Roelands, B. (2019). Mental fatigue impairs visuomotor response time in badminton players and controls. Psychology of Sport and Exercise45, 101579.